KEYNOTE | WORKSHOPS | ONLINE PROGRAMMES

Arman-metoden

Arman sin historie er bemerkelsesverdig. Prosessen han gikk gjennom for å forandre ulykken til lykke er noe vi alle kan kjenne oss igjen i. Etter en nøye analyse av hvordan han gikk fra total fortvilelse til suksess, har vi oppdaget en personlig prosess som vi kaller for Arman-metoden.

Den Ideelle hovedpresentasjonen

Dette spesielle foredraget er svært emosjonelt. Arman sin historie vil ta deg med fra rehabiliternigen fra å være yrkeskriminell og narkoman til sitt normale familieliv han lever i dag. Dette foredraget går i dybden på prosessen han gikk gjennom. Likevel, dette er ikke unikt for Arman. Alle kan bruke denne prosessen til å skape seg det livet de egentlig vil ha, både innefor relasjoner, økonomi og jobbliv.

Arman funderte på om hans erfaring og prosess var noe andre kunne dra nytte av også? Han oppdaget etterhvert at innholdet i hans endring også var relevant for andre endringsprosesser, i prosesser som ikke var like dramtsike som hans. På bakgrunn av dette skapte han Brave Metoden. Denne passer godt til å hjelpe andre med å forandre livene sine. Du trenger ikke å være i `grøfta` for og ta med deg noe fra Brave Metoden. Alle som ønsker å oppnå et livsmål kan ta i bruk denne metoden. Du kan forbedre hvilket som helst aspekt i livet.

Metoden har 10 steg. Det er en prosess.

Klar for å forandre livet ditt?

KONTAKT OSS I DAG

Etter endt foredrag-workshop

20 – 90 minutter for alle, eller hele dagen for grupper på opptil 20 personer: Arman kan skreddersy workshopen slik at det passer til enhver tidsluke du måtte ha tilgjengelig under konferansen.

Formål: Å hjelpe publikum med å utforske tankene og følelsene sine som er presentert i presentasjonen

Publikumserfaring: Denne workshopen er svært interaktiv

Folk har alltid spørsmål når de hører Arman snakke. Alle ser hvordan Arman forandret livet fra et sted der alt så mørkt ut og hans reise tilbake til et helt normalt liv. Hans åpenhet og sårbarhet om hva som gjorde at det gikk galt med han, gjør at tilhørerne kan kjenne seg igjen i hans følelser, og knytter dette til eget liv. Ve då gi åpenhet, får man åpenhet tilbake. Da kan en få i gang samtaler som eller ville vært vanskelig å få i stand. Reell endring kan starte.

Gir folk noen enkle strategier de kan ta med i livet og på arbeidsplassen sin. Arman gir alle håp .

Arman reiser viktige organisatoriske spørsmål som kan utforskes etter konferansen

KONTAKT OSS I DAG

En dag med Armans Brave-metode

Denne oppslukende opplevelsen inkluderer presentasjonen av Brave-metoden. Hvert trinn i metoden utforskes i detalj. Deltakerne jobber med sine spesifikke mål ved å bruke hvert trinn i metoden. På slutten av workshopen vil de ha en skreddersydd oppskrift for å oppnå suksess. Oppfølgingswebinar hjelper til for å sikre deltakerne videre motivasjon på området.

KONTAKT OSS I DAG

“Gjennom oppveksten følte jeg meg som en outsider. En som ikke helt klarte å finne sin plass. Penger ble min måte å skaffe meg venner på, men gradvis, og nesten umerkelig,  førte det til et liv som til slutt var preget av tung kriminalitet og rusavhengighet”

Se hvordan jeg klarte å finne veien ut av kriminaliteten og avhengigheten når jeg innså at folk hadde tro på meg. Lær hvordan jeg har skapt det lykkelige og givende livet jeg alltid har drømt om.

Dette er min historie og den kan hjelpe deg forandre livet ditt.

Sterk historie og god formidlingsevne!

En stor takk til de som brydde seg og bidro til at hverdagshelten Arman fikk en sjanse. Uten dem ville han trolig ikke vært her for å fortelle alle oss andre om hvor utrolig stor betydning vår egen oppførsel kan ha for andres liv. Sterk historie og god formidlingsevne!
Jostein Sjåk-Bræk Daglig leder og designer, JJ Design

Gir oss troen

Det så godt å høre at det man prøver å gjøre på jobb er viktig, og at det å se menneskene, være modig og være et medmenneske som tror på en er et skritt på rett vei. Tusen takk for et fantastisk innlegg.

Yvonne Bøkseth, Trondheim kommune, enhet for psykisk helse og rus

Sammenslåing av to kommuner

Det å slå sammen to kommuner har utfordret oss på mange plan, også på menneskelige faktorer som tilhørighet, trygghet, det å mestre og det å bli sett. Det er gjerne også her de egentlige årsakene ligger når det dukker opp problemer som hindrer oss i å lykkes. Vi brukte en av de tradisjonelle aktørene til å bistå oss i endringsprosessen. Det fungerte fint på mye, men det stoppet opp der det ble for sårbart og vanskelig, nettopp på disse menneskelige faktorene. Vi kunne ikke bare fortsette med den samme medisinen. Arman er annerledes. Han når med sin historie inn til det innerste i oss mennesker og åpner opp for en dialog vi ellers ikke ville ha fått til. Da har vi kommet et langt steg videre mot å finne løsninger. Jeg som rådmann anbefaler dette virkelig!

Rådmann i Roan Kommune Roy Bjarne Hemmingsen

En utrolig historie

Arman har en utrolig historie. Av de som har vært gjennom noe lignende er det svært få som tør og evner å formidle den og derfor blir det ekstra viktig at Arman står fram og forteller slik han gjør.

Kjellbjørn Johansen Politispesialist, Molde politistasjon

Tenner håpet

Arman klarer å tenne håpet i tilhørerne om at selv livets mørkeste øyeblikk kan bære i seg kimen til noe tilsvarende lyst og godt. Samtidig får han fram at det ikke handler om enkle svar, og at gode hjelpere og omgivelser i kritiske faser er avgjørende.

Gunnar Gangstø , Gründer av U:turn

Det umulige er mulig

Når jeg hørte på Arman fikk jeg en sterk påminnelse om at selv det som synes umulig kan være mulig.

Dorthe Stevik Ommedal Gjeldsrådgiver, NAV

Sterkt og inspirerende

Sterkt og inspirerende å høre Arman Vestad fortelle sin historie. Som en av deltagerne på konferansen skriver i evaluering av konferansen; «Det gir inspirasjon til å jobbe videre med brukerne, se nye muligheter og til å huske på at det er mulig å komme i jobb og få en god karriere, selv om en har et “heavy” rulleblad og huller i CVen». Vi kan anbefale han som foredragsholder, tilbakemeldingene viste at innlegget berørte de 600-deltagerne på vår konferansen.

Elin Børset Eidissen, NAV

Meget engasjerende

Arman Vestad var foredragsholder på Trondheim kommunes arbeidsmiljødag 29. september 2016. Målgruppe: enhetsledere, verneombud og tillitsvalgte. Til sammen 800 deltakere. Vestad hadde et meget engasjerende foredrag “Fra smaken av asfalt til hverdagshelt” som tydelig forteller at det er en sammenheng mellom helse, arbeidsmiljø og personlig økonomi

Heidi Evenhus , Trondheim kommune, Rådmannens fagstab

Linda Helen Fjeldvær

En sterk historie om en gutt med en helt «normal» oppvekst , og hvordan tilfeldigheter kan gjøre livet veldig annerledes. Og like sterkt; at en kort møte med et menneske kan ha stor verdi og være starten på veien tilbake.

Avdelingsdirektør , NAV Kontaktsenter Sør-Trøndelag

En dramatisk historie

Armans dramatiske historie viser noe som angår oss alle: hvordan sosial tilhørighet og ønske om å bli akseptert henger sammen med pengebruk og — for noen — alvorlige økonomiske problemer. En levende illustrasjon av et viktig forskningsmessig poeng!

Christian Poppe , Gjeldsforsker Statens Insitutt for forbruksforskning og foredragsholder