NEW PROGRAMME

8 regler for å leve et modig liv

Har du en atferd som gjør at familieliv, jobb eller velvære ikke tilsvarer det du egentlig ønsker? Kanskje er det hvordan du takler penger, forhold eller stress. Kanskje du vil gjøre arbeidsplassen din sin kultur mer vennlig eller omsorgsfull? Kanskje du bare vil ha mer selvtillit? De åtte levereglene er nye vaner som vil få deg til å koble deg til, eller koble deg på nytt til personen du egentlig ønsker å være. De vil gi deg styrke til å finne en måte å leve på uten dine gamle vaner. De åtte levereglene er enkle å adoptere og har endret liv, arbeidsplasser og familier til det bedre.

Hovedpresentasjon

8 regler for å leve et modig liv

Arman vil ta deg gjennom prosessen som forandret livet hans. De 8 levereglene er vanersom kan hjelpe alle, uansett alder, å leve og fungere godt. Arman forandret livet fra et punkt med absolutt fortvilelse, avskåret fra samfunnet og ingen utsikter til å bli personen du ser foran deg. Han tok en bevisst beslutning om å danne nye vaner og la vanene og tankegangen som hadde ført ham til hans absolutte bunnpunkt ligge. Dette tok flere år med suksess og tilbakeslag, helt til han fant disse 8 vanene for å leve et tappert liv.

Disse 8 reglene er en sentral del av Arman-Metoden. De har forandret menneskers liv. Dehar forandret arbeidsplasser. De har hjulpet familier å finne tilbake til hverandre igjen etter vanskelige tider. Alt du trenger å gjøre er å være ‘Modig’ og prøve dem.

Etter endt foredrag-workshop

20 – 90 minutter for alle, eller hele dagen for grupper på opptil 20 personer: Arman kan skreddersy workshopen slik at det passer til enhver tidsluke du måtte ha tilgjengelig under konferansen.

Formål: Å hjelpe publikum med å utforske tankene og følelsene sine som er presentert i presentasjonen

Purpose: To help your audience give the 8 rules a try in the family and work lives. It will give them homework which will create new habits, new connections and feel better about themselves.

Publikumserfaring: Denne workshopen er svært interaktiv

Folk har alltid spørsmål når de hører Arman snakke. Mange ser hvordan Arman forandret

livet fra et punkt med fullstendig forvirring og ønsker å endre aspekter av deres eget liv.

Gir folk noen enkle strategier de kan ta med i livet og på arbeidsplassen sin. Arman gir alle håp …

Arman reiser viktige organisatoriske spørsmål som kan utforskes etter konferansen

Etterlater alltid mennesker som ønsker mer …

1 full dag med Arman-metoden workshop

De 8 levereglene for et Modig Liv er en del av Modig Liv-programmet. Hver uke møtes deltakerne personlig, eller i et nettmøte. Der snakker de om og deler sine erfaringer. Disse er ofte nokså morsomme fordi folk som deltar merker de umiddelbart knytter nye bekjentskaper. Familie, venner og kollegaer vil merke en forskjell. Hvis du trenger en ekstra boost, så vil denne coaching gruppa hjelpe deg til å få 8 regler til og bli 8 vaner for et modig liv.

KONTAKT OSS I DAG

Gjennom oppveksten følte jeg meg som en outsider. En som ikke helt klarte å finne sin plass. Penger ble min måte å skaffe meg venner på, men gradvis førte det til et liv som var fullt av tung kriminalitet og avhengighet.

Se hvordan jeg klarte å finne veien ut av kriminaliteten og avhengigheten når jeg innså at folk hadde tro på meg. Lær hvordan jeg har skapt det lykkelige og givende livet jeg alltid har drømt om.

Dette er min historie og den kan hjelpe deg forandre livet ditt.

Sterk historie og god formidlingsevne!

En stor takk til de som brydde seg og bidro til at hverdagshelten Arman fikk en sjanse. Uten dem ville han trolig ikke vært her for å fortelle alle oss andre om hvor utrolig stor betydning vår egen oppførsel kan ha for andres liv. Sterk historie og god formidlingsevne!
Jostein Sjåk-Bræk Daglig leder og designer, JJ Design

Gir oss troen

Det så godt å høre at det man prøver å gjøre på jobb er viktig, og at det å se menneskene, være modig og være et medmenneske som tror på en er et skritt på rett vei. Tusen takk for et fantastisk innlegg.

Yvonne Bøkseth, Trondheim kommune, enhet for psykisk helse og rus

Sammenslåing av to kommuner

Det å slå sammen to kommuner har utfordret oss på mange plan, også på menneskelige faktorer som tilhørighet, trygghet, det å mestre og det å bli sett. Det er gjerne også her de egentlige årsakene ligger når det dukker opp problemer som hindrer oss i å lykkes. Vi brukte en av de tradisjonelle aktørene til å bistå oss i endringsprosessen. Det fungerte fint på mye, men det stoppet opp der det ble for sårbart og vanskelig, nettopp på disse menneskelige faktorene. Vi kunne ikke bare fortsette med den samme medisinen. Arman er annerledes. Han når med sin historie inn til det innerste i oss mennesker og åpner opp for en dialog vi ellers ikke ville ha fått til. Da har vi kommet et langt steg videre mot å finne løsninger. Jeg som rådmann anbefaler dette virkelig!

Rådmann i Roan Kommune Roy Bjarne Hemmingsen

En utrolig historie

Arman har en utrolig historie. Av de som har vært gjennom noe lignende er det svært få som tør og evner å formidle den og derfor blir det ekstra viktig at Arman står fram og forteller slik han gjør.

Kjellbjørn Johansen Politispesialist, Molde politistasjon

Tenner håpet

Arman klarer å tenne håpet i tilhørerne om at selv livets mørkeste øyeblikk kan bære i seg kimen til noe tilsvarende lyst og godt. Samtidig får han fram at det ikke handler om enkle svar, og at gode hjelpere og omgivelser i kritiske faser er avgjørende.

Gunnar Gangstø , Gründer av U:turn

Det umulige er mulig

Når jeg hørte på Arman fikk jeg en sterk påminnelse om at selv det som synes umulig kan være mulig.

Dorthe Stevik Ommedal Gjeldsrådgiver, NAV

Sterkt og inspirerende

Sterkt og inspirerende å høre Arman Vestad fortelle sin historie. Som en av deltagerne på konferansen skriver i evaluering av konferansen; «Det gir inspirasjon til å jobbe videre med brukerne, se nye muligheter og til å huske på at det er mulig å komme i jobb og få en god karriere, selv om en har et “heavy” rulleblad og huller i CVen». Vi kan anbefale han som foredragsholder, tilbakemeldingene viste at innlegget berørte de 600-deltagerne på vår konferansen.

Elin Børset Eidissen, NAV

Meget engasjerende

Arman Vestad var foredragsholder på Trondheim kommunes arbeidsmiljødag 29. september 2016. Målgruppe: enhetsledere, verneombud og tillitsvalgte. Til sammen 800 deltakere. Vestad hadde et meget engasjerende foredrag “Fra smaken av asfalt til hverdagshelt” som tydelig forteller at det er en sammenheng mellom helse, arbeidsmiljø og personlig økonomi

Heidi Evenhus , Trondheim kommune, Rådmannens fagstab

Linda Helen Fjeldvær

En sterk historie om en gutt med en helt «normal» oppvekst , og hvordan tilfeldigheter kan gjøre livet veldig annerledes. Og like sterkt; at en kort møte med et menneske kan ha stor verdi og være starten på veien tilbake.

Avdelingsdirektør , NAV Kontaktsenter Sør-Trøndelag

En dramatisk historie

Armans dramatiske historie viser noe som angår oss alle: hvordan sosial tilhørighet og ønske om å bli akseptert henger sammen med pengebruk og — for noen — alvorlige økonomiske problemer. En levende illustrasjon av et viktig forskningsmessig poeng!

Christian Poppe , Gjeldsforsker Statens Insitutt for forbruksforskning og foredragsholder