KEYNOTE SPEAKER

‘Tøff Som Naken’ Arman Vestad sin historie

Arman tar deg med inn i den kriminelle verdenen. Ikke en spesielt glamorøs opplevelse for hans del.

Denne dramatiske og emosjonelle presentasjonen med lydbildet av politisirener har trollbundet mange allerede. Du vil forstå hvordan han ble kriminell. Det er enkel vei å havne på. Den er veldig vanskelig å unnslippe. Narkotikaavhengighet, pistollanging og tyveri er normen. Livet du lever er uoppnåelig. Arman fikk kastet en livsbøyle etter seg. Han fikk håp. Likevel var drivkraften hans for å oppnå det du vil kalle normalt, slik som et sted å bo, stabil inntekt, familie og folk som elsker deg enormt smertefull. Mange klarer aldri denne reisen.

Find Out More

Growing up I felt like an outsider, without place to fit in in the community. Money became my way of making friends, but this slowly turned into a life of heavy crime and addition.

See how I managed to find a way out of the crime and my addiction, when I saw that people believed in me. Learn how I created the happy and fulfilling life that I always dreamed of.

This is my story and it could help change your life.

OUR SERVICES

Arman-metoden Keynote

Arman sin historie er bemerkelsesverdig. Prosessen han gikk gjennom for å forandre ulykken til lykke er noe vi alle kan kjenne oss igjen i. Etter en nøye analyse av hvordan han gikk fra total fortvilelse til suksess, har vi oppdaget en personlig prosess som vi kaller for Arman-metoden.

Find Out More

WORLD CLASS WORKSHOP

Tøffe samtaler-workshop

En av lederegenskapene organisasjoner flest sliter med er å ha vanskelige samtaler. Ledere kan være strålende når de organiserer teamene sine, men ofte undergraves dette fordi de ikke kan gjennomføre vanskelige samtaler med teammedlemmer eller klienter. Arman har spurt mange konferansepublikum dette fortellende spørsmålet, ‘hva er den største utfordringen man har på jobb?’ Svaret er nesten alltid, KOMMUNIKASJON. ‘Er det fordi du ikke får nok e-post?’ Spør han. Ingen har noen gang svart at de trenger flere e-postmeldinger. Det folk vil ha er en god, gammeldags samtale. De vil snakke ansikt til ansikt. Den ‘modige’ samtalen er en sentral del av Arman-metoden. Her gjør vi det til en kritisk lederferdighet. Forresten, det er også veldig nyttig for å hjelpe familier med tenåringer!

Find Out More

NEW PROGRAMME

8 regler for å leve et modig liv

Har du en atferd som gjør at familieliv, jobb eller velvære ikke tilsvarer det du egentlig ønsker? Kanskje er det hvordan du takler penger, forhold eller stress. Kanskje du vil gjøre arbeidsplassen din sin kultur mer vennlig eller omsorgsfull? Kanskje du bare vil ha mer selvtillit? De åtte levereglene er nye vaner som vil få deg til å koble deg til, eller koble deg på nytt til personen du egentlig ønsker å være. De vil gi deg styrke til å finne en måte å leve på uten dine gamle vaner. De åtte levereglene er enkle å adoptere og har endret liv, arbeidsplasser og familier til det bedre.

Find Out More

CORPORATE AWARENESS

Program for finansiell økonomi

Personlig økonomisk stress kan være en viktig del av stress på arbeidsplassen. Dette har innflytelse på produktiviteten i arbeidsstyrken din. Arbeidsgivere forteller oss ofte at de ikke er ansvarlige for det som foregår utenfor arbeidsplassen. Imidlertid kan det som skjer utenfor lokalene dine ha en kritisk betydning for produktiviteten på arbeidsplassen. Forsømmer man ansattes stress vil du finne, tap av produktivitet, dårlige forhold på arbeidsplassen, sikkerhetsproblemer og økninger i ikke planlagt fravær. Det er enkle løsninger. Denne korte presentasjonen og workshopen sparer organisasjonen penger.

Find Out More

FINANCIAL ECONOMY PROGRAMMES

Program for finansiell økonomi

Arman-metoden Finansiell økonomi-programmet er Arman sitt flaggskipsprogram. Så mange mennesker er bare to lønninger unna økonomiske vanskeligheter. En liten inntektsendring kan utgjøre en enorm forskjell for familiens velvære. Dette vil bety massivt økonomisk stress, tap av produktivitet på jobben, og nært forbundet med dette er økt dårlig helse. Dette programmet er bevist å ta folk fra å være i nærheten av kanten til å ha økonomisk sikkerhet.

Find Out More

Sterk historie og god formidlingsevne!

En stor takk til de som brydde seg og bidro til at hverdagshelten Arman fikk en sjanse. Uten dem ville han trolig ikke vært her for å fortelle alle oss andre om hvor utrolig stor betydning vår egen oppførsel kan ha for andres liv. Sterk historie og god formidlingsevne!
Jostein Sjåk-Bræk Daglig leder og designer, JJ Design

Gir oss troen

Det så godt å høre at det man prøver å gjøre på jobb er viktig, og at det å se menneskene, være modig og være et medmenneske som tror på en er et skritt på rett vei. Tusen takk for et fantastisk innlegg.

Yvonne Bøkseth, Trondheim kommune, enhet for psykisk helse og rus

Sammenslåing av to kommuner

Det å slå sammen to kommuner har utfordret oss på mange plan, også på menneskelige faktorer som tilhørighet, trygghet, det å mestre og det å bli sett. Det er gjerne også her de egentlige årsakene ligger når det dukker opp problemer som hindrer oss i å lykkes. Vi brukte en av de tradisjonelle aktørene til å bistå oss i endringsprosessen. Det fungerte fint på mye, men det stoppet opp der det ble for sårbart og vanskelig, nettopp på disse menneskelige faktorene. Vi kunne ikke bare fortsette med den samme medisinen. Arman er annerledes. Han når med sin historie inn til det innerste i oss mennesker og åpner opp for en dialog vi ellers ikke ville ha fått til. Da har vi kommet et langt steg videre mot å finne løsninger. Jeg som rådmann anbefaler dette virkelig!

Rådmann i Roan Kommune Roy Bjarne Hemmingsen

En utrolig historie

Arman har en utrolig historie. Av de som har vært gjennom noe lignende er det svært få som tør og evner å formidle den og derfor blir det ekstra viktig at Arman står fram og forteller slik han gjør.

Kjellbjørn Johansen Politispesialist, Molde politistasjon

Tenner håpet

Arman klarer å tenne håpet i tilhørerne om at selv livets mørkeste øyeblikk kan bære i seg kimen til noe tilsvarende lyst og godt. Samtidig får han fram at det ikke handler om enkle svar, og at gode hjelpere og omgivelser i kritiske faser er avgjørende.

Gunnar Gangstø , Gründer av U:turn

Det umulige er mulig

Når jeg hørte på Arman fikk jeg en sterk påminnelse om at selv det som synes umulig kan være mulig.

Dorthe Stevik Ommedal Gjeldsrådgiver, NAV

Sterkt og inspirerende

Sterkt og inspirerende å høre Arman Vestad fortelle sin historie. Som en av deltagerne på konferansen skriver i evaluering av konferansen; «Det gir inspirasjon til å jobbe videre med brukerne, se nye muligheter og til å huske på at det er mulig å komme i jobb og få en god karriere, selv om en har et “heavy” rulleblad og huller i CVen». Vi kan anbefale han som foredragsholder, tilbakemeldingene viste at innlegget berørte de 600-deltagerne på vår konferansen.

Elin Børset Eidissen, NAV

Meget engasjerende

Arman Vestad var foredragsholder på Trondheim kommunes arbeidsmiljødag 29. september 2016. Målgruppe: enhetsledere, verneombud og tillitsvalgte. Til sammen 800 deltakere. Vestad hadde et meget engasjerende foredrag “Fra smaken av asfalt til hverdagshelt” som tydelig forteller at det er en sammenheng mellom helse, arbeidsmiljø og personlig økonomi

Heidi Evenhus , Trondheim kommune, Rådmannens fagstab

Linda Helen Fjeldvær

En sterk historie om en gutt med en helt «normal» oppvekst , og hvordan tilfeldigheter kan gjøre livet veldig annerledes. Og like sterkt; at en kort møte med et menneske kan ha stor verdi og være starten på veien tilbake.

Avdelingsdirektør , NAV Kontaktsenter Sør-Trøndelag

En dramatisk historie

Armans dramatiske historie viser noe som angår oss alle: hvordan sosial tilhørighet og ønske om å bli akseptert henger sammen med pengebruk og — for noen — alvorlige økonomiske problemer. En levende illustrasjon av et viktig forskningsmessig poeng!

Christian Poppe , Gjeldsforsker Statens Insitutt for forbruksforskning og foredragsholder