THE INCREDIBLE ARMAN VESTAD STORY

Harrowing, Entertaining, Inspiring.

From professional criminal hard man to devoted family man.

Arman’s childhood was spent living in a small island community off the coast of Norway. Aged 17 he left for the mainland to live with his Grandfather and continue his education.  To this point his was an unremarkable upbringing.  Then his desire for a lifestyle of money and excess sent him on a different path.  Soon he was a professional criminal, drug dealer, torpedo (heavy), gun runner and drug addict.  Arman describes how he became a ‘freak’.  Someone outside normal society.

Inevitably, he spent time in prison on several occasions.  On his final arrest a chance comment by the arresting officer sparked an ember.  His life didn’t have to be like this.  Maybe, just maybe, he could be ‘normal’.

Arman’s journey through rehabilitation, debt, bankruptcy and despair taught him many lessons.  There were failures and setbacks until he achieved a ‘normal’ stable family life. The Arman story is harrowing, entertaining and gives everyone who hears it a beacon of hope.  You cannot listen to Arman’s powerful presentation without being moved.

Arman’s progress from ‘pit moment’ to normal lifestyle was a process.  One anyone can take.  Arman has had a second career as an adviser on financial economy with NAV.  He has helped people take themselves out of financial stress.  The Arman Method has been born of these experiences.  It is a process to help people and responsible employers take steps from paralysing financial stress towards a ‘normal’ lifestyle.

Why Choose Arman?

Arman’s backstory gives him a world view few can match. 

He has worked successfully in widely different organisations from the loose cooperative of a criminal gang to the highly organisation structured organisation which is NAV.  As more companies work virtually, across global locations and in a less structured way Arman can show how corporations can be more attuned to the financial stresses of their employees which cause a loss of productivity.

His understanding of people and what motivates them is second to none.

Contact Us Today

Who Can Arman Help?

Working with individuals with financial difficulties and their support organisations has given Arman an expertise which can help any organisation improve productivity.

Having had many very difficult moments in his career he has mastered the skills needed when you need to have a ‘brave conversation’.  Backed by research and years of practice this skill set can radically improve conversation in all organisations (and families).

As a business consultant Arman has worked with Leaders, Senior managers and team leaders in a wide range of businesses to develop strategies for reducing stress in their workplace. Which in turn unlock the potential of many of your people.

Arman’s presentations are guaranteed to leave a lasting impression. He carefully considers the needs of your audience and will tailor his performance to match this need. The keynote is almost theatrical, delivered with power, insight and emotion.  Arman has the ability to give people ‘hope’.  He shows that anyone can improve their lifestyle and work contribution.

Arman will ask questions of your organisation, ‘Can you release the true potential of your teams?’ ‘What more can there be?’. Then, help you find the answers.

Contact Us Today

Want To Speak To Arman?

If you are an event or meeting planner the first step is to have a conversation with Arman.  Book a 15 minute chat (or longer if you want) to discuss with no obligation what you want to achieve.  We know every conference is different, so Arman doesn’t deliver a one size fits all presentation.

You may want Arman to deliver a follow up workshop or Q and A to help your audience go away with actions to take. This chat gives you the opportunity to discover how Arman can add value to your conference. You can also discuss timescales and budget so you know exactly what to expect.

You may want Arman to work with your Leadership team or help groups before or after the conference.  This is a great time to find what is possible.


Book Arman for your Show

The Perfect Show Guest

Arman has appeared in many media shows.  He makes a great guest.  Arman is never short of something to help your audience.  Understanding financial economy or the massive stress people get when they are worried about money is Arman’s speciality.  He’s also appeared in ‘Runners’ World’ magazine so he also loves to talk about triathlon and running.

Contact Us Today

Growing up I felt like an outsider, without place to fit in in the community. Money became my way of making friends, but this slowly turned into a life of heavy crime and addition.

See how I managed to find a way out of the crime and my addiction, when I saw that people believed in me. Learn how I created the happy and fulfilling life that I always dreamed of.

This is my story and it could help change your life.

Sterk historie og god formidlingsevne!

En stor takk til de som brydde seg og bidro til at hverdagshelten Arman fikk en sjanse. Uten dem ville han trolig ikke vært her for å fortelle alle oss andre om hvor utrolig stor betydning vår egen oppførsel kan ha for andres liv. Sterk historie og god formidlingsevne!
Jostein Sjåk-Bræk Daglig leder og designer, JJ Design

Gir oss troen

Det så godt å høre at det man prøver å gjøre på jobb er viktig, og at det å se menneskene, være modig og være et medmenneske som tror på en er et skritt på rett vei. Tusen takk for et fantastisk innlegg.

Yvonne Bøkseth, Trondheim kommune, enhet for psykisk helse og rus

Sammenslåing av to kommuner

Det å slå sammen to kommuner har utfordret oss på mange plan, også på menneskelige faktorer som tilhørighet, trygghet, det å mestre og det å bli sett. Det er gjerne også her de egentlige årsakene ligger når det dukker opp problemer som hindrer oss i å lykkes. Vi brukte en av de tradisjonelle aktørene til å bistå oss i endringsprosessen. Det fungerte fint på mye, men det stoppet opp der det ble for sårbart og vanskelig, nettopp på disse menneskelige faktorene. Vi kunne ikke bare fortsette med den samme medisinen. Arman er annerledes. Han når med sin historie inn til det innerste i oss mennesker og åpner opp for en dialog vi ellers ikke ville ha fått til. Da har vi kommet et langt steg videre mot å finne løsninger. Jeg som rådmann anbefaler dette virkelig!

Rådmann i Roan Kommune Roy Bjarne Hemmingsen

En utrolig historie

Arman har en utrolig historie. Av de som har vært gjennom noe lignende er det svært få som tør og evner å formidle den og derfor blir det ekstra viktig at Arman står fram og forteller slik han gjør.

Kjellbjørn Johansen Politispesialist, Molde politistasjon

Tenner håpet

Arman klarer å tenne håpet i tilhørerne om at selv livets mørkeste øyeblikk kan bære i seg kimen til noe tilsvarende lyst og godt. Samtidig får han fram at det ikke handler om enkle svar, og at gode hjelpere og omgivelser i kritiske faser er avgjørende.

Gunnar Gangstø , Gründer av U:turn

Det umulige er mulig

Når jeg hørte på Arman fikk jeg en sterk påminnelse om at selv det som synes umulig kan være mulig.

Dorthe Stevik Ommedal Gjeldsrådgiver, NAV

Sterkt og inspirerende

Sterkt og inspirerende å høre Arman Vestad fortelle sin historie. Som en av deltagerne på konferansen skriver i evaluering av konferansen; «Det gir inspirasjon til å jobbe videre med brukerne, se nye muligheter og til å huske på at det er mulig å komme i jobb og få en god karriere, selv om en har et “heavy” rulleblad og huller i CVen». Vi kan anbefale han som foredragsholder, tilbakemeldingene viste at innlegget berørte de 600-deltagerne på vår konferansen.

Elin Børset Eidissen, NAV

Meget engasjerende

Arman Vestad var foredragsholder på Trondheim kommunes arbeidsmiljødag 29. september 2016. Målgruppe: enhetsledere, verneombud og tillitsvalgte. Til sammen 800 deltakere. Vestad hadde et meget engasjerende foredrag “Fra smaken av asfalt til hverdagshelt” som tydelig forteller at det er en sammenheng mellom helse, arbeidsmiljø og personlig økonomi

Heidi Evenhus , Trondheim kommune, Rådmannens fagstab

Linda Helen Fjeldvær

En sterk historie om en gutt med en helt «normal» oppvekst , og hvordan tilfeldigheter kan gjøre livet veldig annerledes. Og like sterkt; at en kort møte med et menneske kan ha stor verdi og være starten på veien tilbake.

Avdelingsdirektør , NAV Kontaktsenter Sør-Trøndelag

En dramatisk historie

Armans dramatiske historie viser noe som angår oss alle: hvordan sosial tilhørighet og ønske om å bli akseptert henger sammen med pengebruk og — for noen — alvorlige økonomiske problemer. En levende illustrasjon av et viktig forskningsmessig poeng!

Christian Poppe , Gjeldsforsker Statens Insitutt for forbruksforskning og foredragsholder