KEYNOTE SPEAKER

Arman’s Story

From professional criminal hard man to devoted family man.

Arman’s childhood was spent living in a small island community off the coast of Norway. Aged 17 he left for the mainland to live with his Grandfather and continue his education.  To this point his was an unremarkable upbringing.  At this point his desire for a lifestyle of money and excess sent him on a different path.  Soon he was a professional criminal, drug dealer, torpedo (heavy), gun runner and drug addict.  Arman describes how he became a ‘freak’.  Someone outside normal society.

Find Out More

Growing up I felt like an outsider, without place to fit in in the community. Money became my way of making friends, but this slowly turned into a life of heavy crime and addition.

See how I managed to find a way out of the crime and my addiction, when I saw that people believed in me. Learn how I created the happy and fulfilling life that I always dreamed of.

This is my story and it could help change your life.

OUR SERVICES

The Arman Method Keynote

Arman’s personal story is remarkable.  The process he undertook to transform his fortunes is something all of us can emulate.  After a deep analysis of how he went from total despair to achieving lifestyle success we have uncovered a process for personal change we call the Arman method.

Find Out More

WORLD CLASS WORKSHOP

Brave Conversations Workshop

One of the leadership skills organisations most struggle with is having difficult conversations.  Managers and leaders can be brilliant at organising their teams but often this is undermined because they can’t face having difficult conversations with team members or clients. Arman has asked many conference audiences this telling question, ‘what is the biggest issue you have at work?’  The answer is nearly always, COMMUNICATION.  ‘Is it because you don’t get enough e-mails?’ he asks.  No one has ever replied that they need more e-mails.  What people want is an old fashioned conversation.  They want to speak face to face.  The ‘brave’ conversation is a key part of the Arman method.  Here we make it a critical leadership and management skill.   Oh, it is also very useful for helping families with teenagers.

Find Out More

NEW PROGRAMME

8 Rules for Brave Living

Is there a behaviour you have that is making you family life, work or wellbeing less than you really want?  Maybe it’s how you handle money, relationships exercise, or stress.  Maybe you want to make your workplace culture more friendly or caring.  Perhaps you just want more confidence.  The 8 living rules are new habits which will make you connect or reconnect with the person you want to be.   They will give you the strength to find a way of living without your old habits.  The 8 living rules are simple to adopt and have changed lives, workplaces and families for the better.

Find Out More

CORPORATE AWARENESS

Financial Economy Programme

Personal financial stress can be a major component of workplace stress.  This has an influence on productivity in you workforce.  Employers often tell us that they are not responsible for what goes on outside the workplace.  However, what happens off your premises can have a critical bearing on workplace productivity.  Neglect employee stress and you will find, loss of productivity, poor workplace relationships, security issues and increases in unplanned absence.  There are simple solutions.  This short presentation and workshop will save your organisation money.

Find Out More

FINANCIAL ECONOMY PROGRAMMES

Financial Economy Programme

The Arman Method Financial Economy Programme is Arman’s flagship programme.  So many people are just 2 pay checks from financial difficulties.  A small change in income can make a massive difference to a family’s wellbeing.  This would mean massive financial stress, loss of productivity at work, and closely associated with this is increased ill- health.  This programme is proven to take people from being close to the edge to having financial security.

Find Out More

Sterk historie og god formidlingsevne!

En stor takk til de som brydde seg og bidro til at hverdagshelten Arman fikk en sjanse. Uten dem ville han trolig ikke vært her for å fortelle alle oss andre om hvor utrolig stor betydning vår egen oppførsel kan ha for andres liv. Sterk historie og god formidlingsevne!
Jostein Sjåk-Bræk Daglig leder og designer, JJ Design

Gir oss troen

Det så godt å høre at det man prøver å gjøre på jobb er viktig, og at det å se menneskene, være modig og være et medmenneske som tror på en er et skritt på rett vei. Tusen takk for et fantastisk innlegg.

Yvonne Bøkseth, Trondheim kommune, enhet for psykisk helse og rus

Sammenslåing av to kommuner

Det å slå sammen to kommuner har utfordret oss på mange plan, også på menneskelige faktorer som tilhørighet, trygghet, det å mestre og det å bli sett. Det er gjerne også her de egentlige årsakene ligger når det dukker opp problemer som hindrer oss i å lykkes. Vi brukte en av de tradisjonelle aktørene til å bistå oss i endringsprosessen. Det fungerte fint på mye, men det stoppet opp der det ble for sårbart og vanskelig, nettopp på disse menneskelige faktorene. Vi kunne ikke bare fortsette med den samme medisinen. Arman er annerledes. Han når med sin historie inn til det innerste i oss mennesker og åpner opp for en dialog vi ellers ikke ville ha fått til. Da har vi kommet et langt steg videre mot å finne løsninger. Jeg som rådmann anbefaler dette virkelig!

Rådmann i Roan Kommune Roy Bjarne Hemmingsen

En utrolig historie

Arman har en utrolig historie. Av de som har vært gjennom noe lignende er det svært få som tør og evner å formidle den og derfor blir det ekstra viktig at Arman står fram og forteller slik han gjør.

Kjellbjørn Johansen Politispesialist, Molde politistasjon

Tenner håpet

Arman klarer å tenne håpet i tilhørerne om at selv livets mørkeste øyeblikk kan bære i seg kimen til noe tilsvarende lyst og godt. Samtidig får han fram at det ikke handler om enkle svar, og at gode hjelpere og omgivelser i kritiske faser er avgjørende.

Gunnar Gangstø , Gründer av U:turn

Det umulige er mulig

Når jeg hørte på Arman fikk jeg en sterk påminnelse om at selv det som synes umulig kan være mulig.

Dorthe Stevik Ommedal Gjeldsrådgiver, NAV

Sterkt og inspirerende

Sterkt og inspirerende å høre Arman Vestad fortelle sin historie. Som en av deltagerne på konferansen skriver i evaluering av konferansen; «Det gir inspirasjon til å jobbe videre med brukerne, se nye muligheter og til å huske på at det er mulig å komme i jobb og få en god karriere, selv om en har et “heavy” rulleblad og huller i CVen». Vi kan anbefale han som foredragsholder, tilbakemeldingene viste at innlegget berørte de 600-deltagerne på vår konferansen.

Elin Børset Eidissen, NAV

Meget engasjerende

Arman Vestad var foredragsholder på Trondheim kommunes arbeidsmiljødag 29. september 2016. Målgruppe: enhetsledere, verneombud og tillitsvalgte. Til sammen 800 deltakere. Vestad hadde et meget engasjerende foredrag “Fra smaken av asfalt til hverdagshelt” som tydelig forteller at det er en sammenheng mellom helse, arbeidsmiljø og personlig økonomi

Heidi Evenhus , Trondheim kommune, Rådmannens fagstab

Linda Helen Fjeldvær

En sterk historie om en gutt med en helt «normal» oppvekst , og hvordan tilfeldigheter kan gjøre livet veldig annerledes. Og like sterkt; at en kort møte med et menneske kan ha stor verdi og være starten på veien tilbake.

Avdelingsdirektør , NAV Kontaktsenter Sør-Trøndelag

En dramatisk historie

Armans dramatiske historie viser noe som angår oss alle: hvordan sosial tilhørighet og ønske om å bli akseptert henger sammen med pengebruk og — for noen — alvorlige økonomiske problemer. En levende illustrasjon av et viktig forskningsmessig poeng!

Christian Poppe , Gjeldsforsker Statens Insitutt for forbruksforskning og foredragsholder